پادکست روانشناسی سایکودید

پادکست روانشناسی سایکودید

میان برنامه دوم | خویشتن درونی دقیقا چیست؟

میان برنامه دوم | خویشتن درونی دقیقا چیست؟

خویشتن‌آگاهی ، یا  آگاهی از خویشتن، جدا از افکاری است که در نقطه‌ای از زمان در حال روی دادن هستند. بدون خویشتن‌آگاهی، شما، افکاری را که در حال روی دادن هستند به‌عنوان خویشتن درک و باور می‌کنید. خویشتن‌آگاهی به شما امکان انتخاب افکاری که اندیشیده می‌شوند را به‌جای اندیشیدن افکار برانگیخته از رویدادهای انباشته‌شده که منجر به شرایط آن لحظه می‌شوند، می‌دهد. خویشتن‌آگاهی موجب لحظاتِ خاموشِ ظهور، با درک و آگاهی خویشتن از متفکربودن فکرها، به‌جای اندیشه‌هایی که لحظهٔ آگاهی را پر می‌کنند، می‌شود. خویشتن‌آگاهی از خودآگاهی متمایز است. خود آگاهی به شناخت عمیق و احساس و ادراک اشاره می‌کند.

تماس: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱