پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

در سایکوپاد به تحلیل روزمرگی ها و بدیهیات زندگی از دیدگاه روانشناسی تحلیلی و شناختی به زبان خودمانی می پردازم، محمد مهرگان هستم.

واتس اپ: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱
شش نشانه اضطراب پنهان در زندگی
شش نشانه اضطراب پنهان در زندگی
هفت قائده نگران اندیشی افراطی
هفت قائده نگران اندیشی افراطی
سیزده نشانه رابطه عاطفی سالم و ده نشانه رابطه عاطفی ناسالم
سیزده نشانه رابطه عاطفی سالم و ده نشانه رابطه عاطفی ناسالم
رهایی از کمال گرایی با دکتر مهسا میرمحمدی
رهایی از کمال گرایی با دکتر مهسا میرمحمدی
مصائب زندگی با والدین نابالغ هیجانی
مصائب زندگی با والدین نابالغ هیجانی
انکار، خطای مادر
انکار، خطای مادر
باج گیری عاطفی | استفاده از ترس و گناه برای استثمار شما
باج گیری عاطفی | استفاده از ترس و گناه برای استثمار شما
وابسته عاطفی کیست، و چه ویژگی هایی دارد؟
وابسته عاطفی کیست، و چه ویژگی هایی دارد؟
منیّت زخمی
منیّت زخمی
هوش هیجانی | شخصیت منفعل - پرخاشگر به ما چه می گوید؟
هوش هیجانی | شخصیت منفعل - پرخاشگر به ما چه می گوید؟
از احساس حقارت تا خودشکوفایی
از احساس حقارت تا خودشکوفایی
تله عزت نفس | رابطه عزت نفس با خودشیفتگی
تله عزت نفس | رابطه عزت نفس با خودشیفتگی
اهمال کاری - مدیریت زمان
اهمال کاری - مدیریت زمان
الفبای شخصیت شناسی
الفبای شخصیت شناسی
تجربه موسیقی و سلامت روانشناختی
تجربه موسیقی و سلامت روانشناختی
رفتارهای افراد نگران درباره اعتماد به نفس
رفتارهای افراد نگران درباره اعتماد به نفس
آیا شما اختلال روانی دارید؟
آیا شما اختلال روانی دارید؟
معرفی ۹ سبک خودشیفتگی و ریشه یابی
معرفی ۹ سبک خودشیفتگی و ریشه یابی
تجربه دنیا از نگاه یک عکاس، استاد علی نیک پور
تجربه دنیا از نگاه یک عکاس، استاد علی نیک پور
عقده حقارت چیست؟
عقده حقارت چیست؟
پنج نشانه ناپختگی هیجانی (طرحواره محرومیت هیجانی)
پنج نشانه ناپختگی هیجانی (طرحواره محرومیت هیجانی)
پانزده جلسه مشاوره در یک جلسه
پانزده جلسه مشاوره در یک جلسه
در باب اختلالات رشدی عصبیِ دوران کودکی (اُتیسم) با دکتر مجید ابراهیم پور
در باب اختلالات رشدی عصبیِ دوران کودکی (اُتیسم) با دکتر مجید ابراهیم پور
عشق به هر قیمتی | مهرطلبی
عشق به هر قیمتی | مهرطلبی
مهرطلبی | میل افراطی به راضی کردن دیگران
مهرطلبی | میل افراطی به راضی کردن دیگران
شهامت خود بودن | ابراز وجود
شهامت خود بودن | ابراز وجود
جاناتان مرغ دریایی
جاناتان مرغ دریایی
شکارچیان اجتماعی | اختلال شخصیت ضد اجتماع
شکارچیان اجتماعی | اختلال شخصیت ضد اجتماع
نقاب ها‌ | همراه همیشگی شکارچی، شکار است
نقاب ها‌ | همراه همیشگی شکارچی، شکار است
در باب اختلالات رشدی-عصبیِ دوران کودکی (بیش فعالی) با دکتر مجید ابراهیم پور
در باب اختلالات رشدی-عصبیِ دوران کودکی (بیش فعالی) با دکتر مجید ابراهیم پور
در باب خرافات و شبه علم با دکتر آرین اکبری
در باب خرافات و شبه علم با دکتر آرین اکبری
مکث نهم | اضطراب جدایی و اضطراب اجتماعی
مکث نهم | اضطراب جدایی و اضطراب اجتماعی
مکث هشتم | پرسونا
مکث هشتم | پرسونا
مکث هفتم | مهرطلبی و ترس از نه گفتن
مکث هفتم | مهرطلبی و ترس از نه گفتن
مکث ششم | کمتر غصه دار شدن
مکث ششم | کمتر غصه دار شدن
مکث پنجم | خود درمانی
مکث پنجم | خود درمانی
مکث چهارم | از خشم خود، آگاه باشید
مکث چهارم | از خشم خود، آگاه باشید
مکث سوم | کمال گرایی| شرم
مکث سوم | کمال گرایی| شرم
مکث دوم | تنهایی هیجانی
مکث دوم | تنهایی هیجانی
مکث یکم: اصالت
مکث یکم: اصالت
بوروس فردریک اسکینر | روانشناسی شخصیت
بوروس فردریک اسکینر | روانشناسی شخصیت
آلبرت بندورا | روانشناسی شخصیت
آلبرت بندورا | روانشناسی شخصیت
اریک فروم | روانشناسی شخصیت
اریک فروم | روانشناسی شخصیت
کارن دانیلسون هورنای | روانشناسی شخصیت
کارن دانیلسون هورنای | روانشناسی شخصیت
اریک اریکسون | روانشناسی شخصیت
اریک اریکسون | روانشناسی شخصیت
اریک برن | روانشناسی شخصیت
اریک برن | روانشناسی شخصیت
آلفرد آدلر | روانشناسی شخصیت
آلفرد آدلر | روانشناسی شخصیت
کارل گوستاویونگ | روانشناسی شخصیت
کارل گوستاویونگ | روانشناسی شخصیت
زیگموند فرويد | روانشناسی شخصیت
زیگموند فرويد | روانشناسی شخصیت
روانشناسی شخصیت|مقدمات
روانشناسی شخصیت|مقدمات
مواد تشکیل دهنده انگیزش
مواد تشکیل دهنده انگیزش
رفتار و علل آن
رفتار و علل آن
اهداف دور، اهداف نزدیک
اهداف دور، اهداف نزدیک
من خوب هستم، شما چطورید؟
من خوب هستم، شما چطورید؟
احترام به خود، حرمت نفس
احترام به خود، حرمت نفس
پرخاش، ضامن بقاء انسان
پرخاش، ضامن بقاء انسان
از عقده حقارت تا خودشیفتگی
از عقده حقارت تا خودشیفتگی
شهامت یا حماقت .. اعتماد بنفس یا حرمت نفس
شهامت یا حماقت .. اعتماد بنفس یا حرمت نفس
قضاوت های نا به جا
قضاوت های نا به جا
خودگویی های پنهان ما
خودگویی های پنهان ما
فلسفه پادکست سایکوپاد
فلسفه پادکست سایکوپاد
ساس مانکن و جنجال هایش
ساس مانکن و جنجال هایش
نبایدهای سرنوشت ساز زندگی
نبایدهای سرنوشت ساز زندگی
بایدهای سرنوشت ساز زندگی
بایدهای سرنوشت ساز زندگی
خسیسان شناختی
خسیسان شناختی
روانشناسی سازمانی از نگاهی نو
روانشناسی سازمانی از نگاهی نو
تحلیل فیلم یک روش خطرناک
تحلیل فیلم یک روش خطرناک
هوش اجتماعی، مهره مار
هوش اجتماعی، مهره مار
کمتر تصفیه شده باشيم
کمتر تصفیه شده باشيم
تحلیل روانشناسی چالش سسماز
تحلیل روانشناسی چالش سسماز
روانشناسی زرد
روانشناسی زرد